Få en COVID-19 / corona test

- med svar indenfor 15 minutter

Ønsker I som virksomhed at være på forkant med en eventuel Corona-smittespredning iblandt jer? At sikre en stabil drift og passe godt på jeres medarbejdere? Så er muligheden er her nu. I kan få foretaget en antigen-test med svar indenfor 15 minutter, og vi foretager den lokalt på jeres arbejdsplads.

 Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen udføres af vores autoriserede sundhedsfaglige personale, som alle er oplært i podningen af vores Speciallæge Almen Medicin.

SD -Biosensortesten vi benytter, er godkendt af WHO, og viser om man har Coronasmitte i kroppen HER OG NU. Testen er valideret af producenterne til en sensitivitet på 93-98% og en specificitet på 99%. 

Kontakt sygeplejerske Karina D. Jensen for information:

Spørgsmål? Find svar her

Pris

Prisen for lokalt foretaget COVID -19 test i jeres virksomhed af to sundhedsfaglige personer er

1.995 kr. pr. påbegyndt time + 299 kr. pr. test.

Der kan foretages 4-6 podninger pr. time. Kørsel faktureres efter statens takst.
Ved aflysning af booket tid senere end 12 timer før, faktureres der 50 % af det aftalte beløb

Hvordan foregår det?

 • Virksomheden stiller selv et lokale til rådighed med et bord og et par stole.
 • Virksomheden står for at indkalde og informere medarbejdere.
 • Medarbejdere som skal testes, modtager en vejledning inden test, om hvordan de skal forholde sig før, under og efter test.
 • Testen foretages som næsepodning, og udføres af oplært autoriseret sundhedspersonale.
 • Selve testen varer ca. 1 min., og er forbundet med let ubehag. Det er muligt at fortsætte arbejdet, umiddelbart efter testen, hvis test-svaret er negativt.
 • Når testen er udført, modtager den testede person efterfølgende sit svar på sms, mail eller på papir. Der foreligger svar indenfor 15 min.

Hvad sker der bagefter?

 • Hvis et testresultat er negativt, og der ikke er symptomer, kan medarbejderen fortsætte sine planlagte opgaver.
 • Hvis testresultat er negativt, og der er symptomer på COVID-19, anbefaler vi, at medarbejderen isolerer sig og drøfter testresultatet med sin egen læge.
 • Er testresultatet positivt anbefaler vi, at medarbejderen hurtigst muligt kontakter egen læge, som vil sikre, at medarbejderen kommer til at følge de officielle retningslinjer i forhold til test og smitteopsporing. 

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

Opbevaring og behandling af persondata

 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat.
  Vi opbevarer kun de oplysninger, som testpersonen selv har oplyst i forbindelse med testningen. 
 • Vi er forpligtet ved lov til at gemme journalerne i 10 år
 • Vi indberetter smittetilfælde til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vær opmærksom på:

 • Testen er et supplement til den offentlige teststrategi og vi anbefaler, at man benytter den som forebyggelse. 
 • Testen skal altid være frivillig.
 • Har en medarbejder symptomer på COVID- 19 anbefaler vi, at man opsøger sin egen læge, lægevagten eller bestiller tid I et nationalt testcenter via sunhed.dk
 • Hvis I har medarbejdere som skal rejse til udlandet, skal I være opmærksom på, at ikke alle lande betragter en antigen-test som gyldig dokumentation. I bør derfor undersøge gældende indrejserestriktioner for det pågældende land.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at antigen-test anvendes til at teste personer med symptomer på Covid-19, eller hvis man har været i nærkontakt med en smittet person.

Sådan booker I COVID - 19 test til jeres virksomhed

Kontakt sygeplejerske Karina D. Jensen.
Her aftaler og koordinerer I hvornår og hvor testen skal foretages.