Få udført COVID-19 / corona test i din virksomhed

- med svar indenfor 15 minutter

Ønsker I som virksomhed at være på forkant med en eventuel Corona-smittespredning hos jer? At sikre en stabil drift og passe på Jeres medarbejdere? Så kan vi hjælpe Jer. I kan få foretaget en antigen-test, med svar indenfor 15 minutter, og vi foretager den lokalt på Jeres arbejdsplads.

 Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning.  Vi tilbyder to forskellige muligheder for testning hos Jer. Enten at vores sundhedsfaglige personale udfører testen, eller at vi kan oplærer Jer til selvtestning, så I selv kan udføre testen, selvfølgelig under faglig supervision af os. Alle vores testpersonaler er enten Social og sundhedsassistenter eller Sygeplejersker, og er oplært via vores tilknyttede Speciallæge Almen Medicin.

 

Alle testsvar indrapporteres til de relevante sundhedsmyndigheder, og alle testede vil kunne se deres svar i det officielle Coronapas.

 

Vi benytter Flowflex SARS-CoV-2 Antigen quick test, den er godkendt af WHO, og viser om man har Coronasmitte i kroppen HER OG NU. Testen er valideret af producenterne til en sensitivitet på 97,1% og en specificitet på 99,6%. 

Kontakt sygeplejerske Karina Dalby for yderligere information:

Spørgsmål? Find svar her

Pris

Prisen for lokalt foretaget COVID -19 test i Jeres virksomhed af to sundhedsfaglige personer er

1.500 kr. pr. påbegyndt time + 150 kr. pr. test.

Kørsel faktureres efter statens takst.
Ved aflysning af booket tid senere end 12 timer før, faktureres der 50 % af det aftalte beløb

Hvordan foregår det?

 • Virksomheden stiller selv et lokale til rådighed med et bord og et par stole.
 • Virksomheden står for at indkalde og informere medarbejdere.
 • Medarbejdere som skal testes, modtager en vejledning inden test, om hvordan de skal forholde sig før, under og efter test.
 • Testen foretages som næsepodning, og udføres af oplært autoriseret sundhedspersonale. Medmindre der er aftalt oplæring til selvtestning.
 • Selve testen varer ca. 1 min., og er forbundet med let ubehag. Det er muligt at fortsætte arbejdet, umiddelbart efter testen, hvis test-svaret er negativt.
 • Når testen er udført, modtager den testede person efterfølgende sit svar i Coronapasset. Der foreligger svar indenfor 15-30 min.

Hvad sker der bagefter?

 • Hvis et testresultat er negativt, og der ikke er symptomer, kan medarbejderen fortsætte sine planlagte opgaver.
 • Hvis testresultat er negativt, og der er symptomer på COVID-19, anbefaler vi, at medarbejderen isolerer sig og drøfter testresultatet med sin egen læge.
 • Er testresultatet positivt anbefaler vi, at medarbejderen hurtigst muligt kontakter egen læge, som vil sikre, at medarbejderen kommer til at følge de officielle retningslinjer i forhold til test og smitteopsporing. 

https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet

Opbevaring og behandling af persondata

 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat.
  Vi opbevarer kun de oplysninger, som testpersonen selv har oplyst i forbindelse med testningen. 
 • Vi er forpligtet ved lov til at gemme journalerne i 10 år
 • Vi indberetter alle testsvar til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Vær opmærksom på:

 • Testen er et supplement til den offentlige teststrategi og vi anbefaler, at man benytter den som forebyggelse. 
 • Testen skal altid være frivillig.
 • Har en medarbejder symptomer på COVID- 19 anbefaler vi, at man opsøger sin egen læge, lægevagten eller bestiller tid i et nationalt testcenter via sundhed.dk
 • Hvis I har medarbejdere som skal rejse til udlandet, skal I være opmærksom på, at ikke alle lande betragter en antigen-test som gyldig dokumentation. I bør derfor undersøge gældende indrejserestriktioner for det pågældende land.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at antigen-test anvendes til at teste personer med symptomer på Covid-19, eller hvis man har været i nærkontakt med en smittet person.

Sådan booker I COVID - 19 test til jeres virksomhed

Kontakt sygeplejerske Karina Dalby.
Her aftaler og koordinerer I hvornår og hvor testen skal foretages.