Alle vores vikarer har modtaget nedenstående på mail

Tirsdag den 01. september 2020 af SOS VIKAR A/S

 

Kære vikar

Covid-19 spøger stadig, og vi skal alle følge Sundhedsmyndighedernes nyeste anbefalinger i forhold til at bekæmpe smitterisiko.

Vi har, som sundhedsfagligt uddannet personale, et stort ansvar i denne forbindelse.

Der er indført nationale regler for test af plejepersonale, der arbejder på plejehjem, i hjemmeplejen, på sygehuse og kommunale eller regionale institutioner, og som derfor har kontakt med sårbare borgere.

Som vikar har du kontakt med sårbare borgere på lige fod med det fastansatte personale.

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner anbefaler at plejepersonale testes forebyggende hver 6. uge og hyppigere, hvis der opstår lokale udbrud af Covid-19 (røde og grønne kommuner).

SOS VIKAR ønsker, at du som vikar hos os, beskyttes bedst muligt mod smitte med Covid-19.

Vi vil også meget gerne tage medansvar for at mindske risikoen for lokale smitteudbrud hos vores kunder.

Derfor anbefaler vi, at du lader dig teste for Covid-19 mindst hver 6. uge på lige fod med det fastansatte personale.

Kunderne kan stille krav om, at du er testet på niveau med deres eget personale, og du kan derfor miste muligheden for at få vagter, hvis du ikke lader dig teste.

Måske er du allerede testet, og i så fald skal du blot bestille en tid til en ny test 6 uger efter sidste test.

Hvis du ikke er testet, anbefaler vi, at du bestiller en tid i dit lokale testcenter hurtigst muligt, og herefter lader dig teste med 6 ugers interval.

Du kan bestille tid her (OBS du skal benytte NemID):

https://www.coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F

Du skal forvente, at der kan gå op til 72 timer, før du får svar på testen.

Vi anbefaler, at du bærer dit seneste testsvar på dig, når du er på job som vikar.

Det kan blive nødvendigt, at du fremsender testsvar til SOS VIKAR, for at komme i betragtning til vagter hos vores kunder.

Vi vil informere løbende, når der sker ændringer i kravene.