Vejledninger og procedurer

SOS VIKAR ønsker at være en kvalitetsbevidst og sikker arbejdsplads, og forsøger derfor at klæde dig som vikar på til bl.a. at besidde de tiltstrækkelige IT-kundskaber, anvende uniformer i henhold til gældende retningslinjer, overholde gældende hygiejneforholdsregler og meget mere.

I den forbindelse stiller SOS VIKAR her nogle vejledninger og procedurer til rådighed, så du som vikar altid kan være opdateret på gældende regler, systemer m.m.

OBS! Husk altid at efterleve arbejdsstedets til enhver tid gældende personalepolitik.

Spørgsmål?

Vejledninger og procedurer

SOS VIKAR ønsker at være en kvalitetsbevidst og sikker arbejdsplads, og forsøger derfor at klæde dig som vikar på til bl.a. at besidde de tiltstrækkelige IT-kundskaber, anvende uniformer i henhold til gældende retningslinjer, overholde gældende hygiejneforholdsregler og meget mere.

I den forbindelse stiller SOS VIKAR her nogle vejledninger og procedurer til rådighed, så du som vikar altid kan være opdateret på gældende regler, systemer m.m.

OBS! Husk altid at efterleve arbejdsstedets til enhver tid gældende personalepolitik.

Spørgsmål?

Guides & Vejledninger

Lær og forstå hvordan du bruger SOS VIKARs app. Vi klæder dig på til bl.a. at bruge appens mange funktioner og forstå vigtigheden af at holde kalenderen opdateret. Mangler du en vejledning, eller har brug for hjælp til andet end videoerne herunder forklarer? Skriv til os på sos@sosvikar.dk

SOS VIKAR app – Forsiden
SOS VIKAR app – Gennemgang af menu
SOS VIKAR app – Kend din kalender
SOS VIKAR app – E-learning

Guides & Vejledninger

Lær og forstå hvordan du bruger SOS VIKARs app. Vi klæder dig på til bl.a. at bruge appens mange funktioner og forstå vigtigheden af at holde kalenderen opdateret. Mangler du en vejledning, eller har brug for hjælp til andet end videoerne herunder forklarer? Skriv til os på sos@sosvikar.dk

SOS VIKAR app – Forsiden
SOS VIKAR app – Gennemgang af menu
SOS VIKAR app – Kend din kalender
SOS VIKAR app – E-learning

Råd & Retningslinjer

Find og læs de gældende vejledninger & procedurer herunder.

Generel
Håndhygiejne

Statens Serum Instituts gældende råd om håndhygiejne i sundhedssektoren.

Generelle forholdsregler

Statens Serum Instituts retningslinjer for hygiejne-forholdsregler i sundhedssektoren.

Procedure
ved fnat

Hvad fnat er, hvorfor det spredes, men også hvordan du forebygger og behandler det.

Uniforms
etikette

Sundhedsstyrelsens vejledning om uniformer i sundheds- og plejesektoren.

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt

Dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledninger i dokumentationssystemer

Husk altid at følge den pågældende kommunes anvisninger til hvordan de ønsker specifik brug af systemerne, da disse kan variere fra kommune til kommune.

NEXUS FRA MOBILEN

Sådan dokumenterer du i systemet NEXUS fra en mobil

NEXUS & FS3

For sygeplejersker med login til systemet

NEXUS & FS3

For sygeplejersker uden login til systemet

NEXUS & FS3

For social- og sundhedsassistenter uden login til systemet

NEXUS & FS3

For social- og sundhedshjælpere uden login til systemet

Mangler du information?

Vi holder os løbende opdateret på retningslinjer, råd og vejledninger.

Er der alligevel noget du savner? Så send din idé eller feedback til idékassen på sos@sosvikar.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig.