Løn og andre vilkår

Hvad får jeg i løn som vikar? Hvad får jeg i pension? Får jeg feriepenge? Spørgsmålene stiller sig i kø for at blive besvaret, og ingen af disse forhold eller vilkår er hemmelige i SOS VIKAR.
Derfor kan du se dine lønsatser og læse om de gældende vilkår for dig som vikar herunder.

Klik på din uddannelse og læs mere om løn, pension, feriepenge og tillæg på eksempelvis helligdage og andre tillæg.

Løn og andre vilkår

Hvad får jeg i løn som vikar? Hvad får jeg i pension? Får jeg feriepenge? Spørgsmålene stiller sig i kø for at blive besvaret, og ingen af disse forhold eller vilkår er hemmelige i SOS VIKAR.
Derfor kan du se dine lønsatser og læse om de gældende vilkår for dig som vikar herunder.

Klik på din uddannelse og læs mere om løn, pension, feriepenge og tillæg på eksempelvis helligdage og andre tillæg.

FOA: Social- og sundhedsassistenter samt hjælpere m.m.

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter

Social- og sundhedsassistenter
samt plejehjemsassistenter

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

214,86

214,86

Erfaringstillæg

0,00

7,68

Tillæg aften/nat

47,27

48,96

Tillæg weekend dag

107,43

111,27

Tillæg weekend aften/nat

154,70

160,23

Tillæg helligdag dag

214,86

222,54

Tillæg helligdag aften/nat

262,13

271,50

Uniformstillæg

2,26

2,26

Løn: Social- og sundhedshjælpere samt hjemmehjælpere

Social- og sundhedshjælpere
samt hjemmehjælpere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

203,79

203,79

Erfaringstillæg

0,00

7,68

Tillæg aften/nat

44,83

46,52

Tillæg weekend dag

101,90

105,74

Tillæg weekend aften/nat

146,73

152,26

Tillæg helligdag dag

203,79

211,47

Tillæg helligdag aften/nat

248,62

257,99

Uniformstillæg

2,26

2,26

Løn: Plejere

Plejere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

210,07

210,07

Erfaringstillæg

0,00

7,68

Tillæg aften/nat

46,22

47,91

Tillæg weekend dag

105,04

108,88

Tillæg weekend aften/nat

151,25

156,78

Tillæg helligdag dag

210,07

217,75

Tillæg helligdag aften/nat

256,29

265,66

Uniformstillæg

2,26

2,26

Løn: Sygehjælpere

Sygehjælpere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

207,74

207,74

Erfaringstillæg

0,00

7,68

Tillæg aften/nat

45,70

47,39

Tillæg weekend dag

103,87

107,71

Tillæg weekend aften/nat

149,57

155,10

Tillæg helligdag dag

207,74

215,42

Tillæg helligdag aften/nat

253,44

262,81

Uniformstillæg

2,26

2,26

Løn: Plejemedhjælpere

Plejemedhjælpere

Lønsats

Grundløn

176,22

Tillæg aften/nat

38,77

Tillæg weekend dag

88,11

Tillæg weekend aften/nat

126,88

Tillæg helligdag dag

176,22

Tillæg helligdag aften/nat

214,99

Uniformstillæg

2,26

Løn: Medhjælpere

Medhjælpere

Lønsats

Grundløn

163,17

Tillæg aften/nat

35,90

Tillæg weekend dag

81,59

Tillæg weekend aften/nat

117,48

Tillæg helligdag dag

163,17

Tillæg helligdag aften/nat

199,07

Uniformstillæg

2,26

Helligdagsbetaling

Helligdage der falder på en hverdag eller en lørdag, udløser altid helligdagstillæg. 

I overenskomsten står det at helligdagene tæller: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Disse dage falder altid på hverdage, hvorfor du kan være sikker på at du får helligdagsbetaling for vagter på disse dage. 

Juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) og nytårsdag (1. januar) udløser helligdagsbetaling hvis de falder på mandag-lørdage. Hvis de falder på en søndag, udløser de weekendtillæg. 

Dette i overensstemmelse med overenskomsten. 

1. maj og Grundlovsdag (5. juni) udløser altid weekendbetaling, da de i overenskomsten ikke betegnes som helligdage. Så det er uanset hvilken dag de falder på. 

Hvilke helligdage udløser IKKE helligdagsbetaling?
Det er helligdage som altid falder på en søndag. Det er Påskedag og Pinsedag. Hvis juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag eller nytårsdag falder på en søndag, vil disse give weekendbetaling og altså IKKE helligdagsbetaling.  

1. maj og Grundlovsdag udløser ikke helligdagsbetaling, da overenskomsten har bestemt at disse ikke anses som værende berettiget til helligdagstillæg. De udløser dog weekendbetaling!

Palmesøndag og pinselørdag anses ikke som værende helligdage og udløser derfor aldrig helligdagsbetaling. Dette er også fastsat af overenskomsten. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Når vi taler om dagvagter, aftenvagter eller nattevagter, så er det faktisk de forskellige typer vagtlag vi taler om. Der findes altså 3 vagtlag, som også definerer, hvornår du er berettiget til de forskellige tillæg . 

Dagvagten starter klokken 07.00 og slutter klokken 15.00.
– Her får du din normale grundløn.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg dagvagt.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg dagvagt. 

Aftenvagten starter klokken 15.00 og slutter klokken 23.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Nattevagten starter kl. 23.00 og slutter klokken 07.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Pension

Når du er tilknyttet SOS VIKAR A/S er det overenskomstbestemt, at pensionsbidrag indbetales til PenSam Gruppen. 

Dit pensionsbidrag er opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PenSam.  

SOS VIKAR A/S bidrager med 8 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.
Du bidrager selv med 1 % af din grundløn pr. 1. juni 2023. 

Dette i henhold til overenskomsten.  

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S optjener du, hvad der svarer til 12,5 % af din løn til feriepenge. 

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde. 

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Kørselsgodtgørelse

I overenskomsten står der, at du som vikar får ydet skattefri kørselsgodtgørelse fra egen bopælsadresse til arbejdsstedet tur/retur – der trækkes dog 30 kilometer fra. Lige så vel, som hvis du var fastansat et sted, betaler du også de første kilometer selv. Her er det fastsat til 24 km.

OBS! Overenskomsten skriver også, at der kun ydes skattefri kørselsgodtgørelse for max. 100 km. i alt. Altså at du max. får udbetalt for 100 km.

– Taksten pr. kilometer er fastsat efter skatterådets takster. I 2023 er den på 3,73 kr. pr. km.
– Kørslen beregnes ud fra den korteste afstand mellem bopæl og arbejdssted.
– Kørselsgodtgørelsen udbetales KUN for kørsel i egen bil og KUN inden for Danmarks grænser.

HVIS du har langt til arbejdet (det sker at vi tilbyder vagter, som ligger langt væk), og dermed har længere til og fra arbejde, end hvad SOS VIKAR A/S kan udbetale, har du mulighed for selv at indberette kørselsgodtgørelsen til SKAT.

60-dages reglen
Denne regel er mildest talt… virkelig forvirrende! Men den er relevant for dig som vikar, som måske tager mange vagter på samme sted, igen og igen.

Reglen betyder i al sin enkelthed, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen, og vil blive beskattet af din kørselsgodtgørelse.

Dette står ikke i overenskomsten, men er en skatteregel, som SOS VIKAR A/S naturligvis også overholder.

Der er nogle særlige vilkår, som skal gøre sig gældende, før 60-dages reglen træder i kraft, og før den frafalder igen.

Træder i kraft på dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads (inden for de sidste 12 måneder). De 60 arbejdsdage på samme arbejdsplads behøver ikke at have været i træk, men kan sagtens have været afbrudt af vagter på andre arbejdspladser. Det er 12-måneders perioden der er afgørende for, om du rammes af 60-dages reglen.

Frafalder når du har arbejdet 60 dage på andre arbejdspladser. Arbejdsdage hvor du ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til eller fra den givne arbejdsplads, vil stadig blive talt med. Det betyder, at hvis du er ramt af 60-dages reglen, og tager 4 vagter et andet sted, og så lige snupper en enkelt vagt på den givne arbejdsplads, så er det igen 60 dage fra denne dag. For at kunne få kørselsgodtgørelse gennem SOS VIKAR A/S til og fra den givne arbejdsplads, må du altså slet ikke tage vagter på denne arbejdsplads, hvor du er ramt af 60-dages reglen, før du har arbejdet uafbrudt 60 gange ved én eller flere andre arbejdspladser.

For yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til 60-dages reglen eller hvordan du indberetter kørslen til SKAT, så henviser vi til SKATs selvbetjening på www.skat.dk eller tlf. 72 22 28 81 (direkte nummer vedr. kørselsgodtgørelse).

Har du spørgsmål til kørselsgodtgørelsen, og hvorvidt du er berettiget til det, tjenestekørsel eller andet, kan du altid kontakte SOS VIKAR A/S på mail sos@sosvikar.dk eller tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration).

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten anbefaler, vi at du ringer direkte til FOA, da de er eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser.

FOA kan kontaktes på tlf. 46 97 26 26 eller mail foa@foa.dk. 

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk. 

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution. 

FOA: Social- og sundhedsassistenter samt hjælpere m.m.

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Social- og sundhedsassistenter samt plejehjemsassistenter

Social- og sundhedsassistenter
samt plejehjemsassistenter

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Grundløn

214,86

Erfaringstillæg

0,00

Tillæg aften/nat

47,27

Tillæg weekend dag

107,43

Tillæg weekend aften/nat

154,70

Tillæg helligdag dag

214,86

Tillæg helligdag aften/nat

262,13

Uniformstillæg

2,26

 

Social- og sundhedsassistenter
samt plejehjemsassistenter

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

214,86

Erfaringstillæg

7,68

Tillæg aften/nat

48,96

Tillæg weekend dag

111,27

Tillæg weekend aften/nat

160,23

Tillæg helligdag dag

222,54

Tillæg helligdag aften/nat

271,50

Uniformstillæg

2,26

Løn: Social- og sundhedshjælpere samt hjemmehjælpere

Social- og sundhedshjælpere
samt hjemmehjælpere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Grundløn

203,79

Erfaringstillæg

0,00

Tillæg aften/nat

44,83

Tillæg weekend dag

101,90

Tillæg weekend aften/nat

146,73

Tillæg helligdag dag

203,79

Tillæg helligdag aften/nat

248,62

Uniformstillæg

2,26

 

Social- og sundhedshjælpere
samt hjemmehjælpere

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

203,79

Erfaringstillæg

7,68

Tillæg aften/nat

46,52

Tillæg weekend dag

105,74

Tillæg weekend aften/nat

152,26

Tillæg helligdag dag

211,47

Tillæg helligdag aften/nat

257,99

Uniformstillæg

2,26

Løn: Plejere

Plejere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Grundløn

210,07

Erfaringstillæg

0,00

Tillæg aften/nat

46,22

Tillæg weekend dag

105,04

Tillæg weekend aften/nat

151,25

Tillæg helligdag dag

210,07

Tillæg helligdag aften/nat

256,29

Uniformstillæg

2,26

 

Plejere

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

210,07

Erfaringstillæg

7,68

Tillæg aften/nat

47,91

Tillæg weekend dag

108,88

Tillæg weekend aften/nat

156,78

Tillæg helligdag dag

217,75

Tillæg helligdag aften/nat

265,66

Uniformstillæg

2,26

Løn: Sygehjælpere

Sygehjælpere

Anciennitet A
(Under 6 års erfaring)

Grundløn

207,74

Erfaringstillæg

0,00

Tillæg aften/nat

45,70

Tillæg weekend dag

103,87

Tillæg weekend aften/nat

149,57

Tillæg helligdag dag

207,74

Tillæg helligdag aften/nat

253,44

Uniformstillæg

2,26

 

Sygehjælpere

Anciennitet B
(Over 6 års erfaring)

Grundløn

207,74

Erfaringstillæg

7,68

Tillæg aften/nat

47,39

Tillæg weekend dag

107,71

Tillæg weekend aften/nat

155,10

Tillæg helligdag dag

215,42

Tillæg helligdag aften/nat

262,81

Uniformstillæg

2,26

Løn: Plejemedhjælpere

Plejemedhjælpere

Lønsats

Grundløn

176,22

Tillæg aften/nat

38,77

Tillæg weekend dag

88,11

Tillæg weekend aften/nat

126,88

Tillæg helligdag dag

176,22

Tillæg helligdag aften/nat

214,99

Uniformstillæg

2,26

Løn: Medhjælpere

Medhjælpere

Lønsats

Grundløn

163,17

Tillæg aften/nat

35,90

Tillæg weekend dag

81,59

Tillæg weekend aften/nat

117,48

Tillæg helligdag dag

163,17

Tillæg helligdag aften/nat

199,07

Uniformstillæg

2,26

Helligdagsbetaling

Helligdage der falder på en hverdag eller en lørdag, udløser altid helligdagstillæg. 

I overenskomsten står det at helligdagene tæller: Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag. Disse dage falder altid på hverdage, hvorfor du kan være sikker på at du får helligdagsbetaling for vagter på disse dage. 

Juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) og nytårsdag (1. januar) udløser helligdagsbetaling hvis de falder på mandag-lørdage. Hvis de falder på en søndag, udløser de weekendtillæg. 

Dette i overensstemmelse med overenskomsten. 

1. maj og Grundlovsdag (5. juni) udløser altid weekendbetaling, da de i overenskomsten ikke betegnes som helligdage. Så det er uanset hvilken dag de falder på. 

Hvilke helligdage udløser IKKE helligdagsbetaling?
Det er helligdage som altid falder på en søndag. Det er Påskedag og Pinsedag. Hvis juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag eller nytårsdag falder på en søndag, vil disse give weekendbetaling og altså IKKE helligdagsbetaling.  

1. maj og Grundlovsdag udløser ikke helligdagsbetaling, da overenskomsten har bestemt at disse ikke anses som værende berettiget til helligdagstillæg. De udløser dog weekendbetaling!

Palmesøndag og pinselørdag anses ikke som værende helligdage og udløser derfor aldrig helligdagsbetaling. Dette er også fastsat af overenskomsten. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Når vi taler om dagvagter, aftenvagter eller nattevagter, så er det faktisk de forskellige typer vagtlag vi taler om. Der findes altså 3 vagtlag, som også definerer hvornår du er berettiget til de forskellige tillæg . 

Dagvagten starter klokken 07.00 og slutter klokken 15.00.
– Her får du din normale grundløn.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg dagvagt.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg dagvagt. 

Aftenvagten starter klokken 15.00 og slutter klokken 23.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Nattevagten starter kl. 23.00 og slutter klokken 07.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kunden inden for helligdøgnets 24 timer. 

Pension

Når du er tilknyttet SOS VIKAR A/S, er det overenskomstbestemt at pensionsbidrag indbetales til PenSam Gruppen. 

Dit pensionsbidrag er egentlig opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PenSam.  

SOS VIKAR A/S bidrager med 8 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.
Du bidrager selv med 1 % af din grundløn pr. 1. juni 2023. 

Dette i henhold til overenskomsten.  

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S, optjener du, hvad der svarer til, 12,5 % af din løn til feriepenge. 

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde. 

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Kørselsgodtgørelse

I overenskomsten står der, at du som vikar får ydet skattefri kørselsgodtgørelse fra egen bopælsadresse til arbejdsstedet tur/retur – der trækkes dog 30 kilometer fra. Lige så vel, som hvis du var fastansat et sted, betaler du også de første kilometer selv. Her er det fastsat til 30 km.

OBS! Overenskomsten skriver også, at der kun ydes skattefri kørselsgodtgørelse for max. 100 km. i alt. Altså at du max. får udbetalt for 100 km.

– Taksten pr. kilometer er fastsat efter skatterådets takster. I 2023 er den på 3,73 kr. pr. km.
– Kørslen beregnes ud fra den korteste afstand mellem bopæl og arbejdssted.
– Kørselsgodtgørelsen udbetales KUN for kørsel i egen bil og KUN inden for Danmarks grænser.

HVIS nu at du har langt til arbejdet (det sker at vi tilbyder vagter, som ligger langt væk), og dermed har længere til og fra arbejde, end hvad SOS VIKAR A/S kan udbetale, har du mulighed for selv at indberette kørselsgodtgørelsen til SKAT.

60-dages reglen
Denne regel er mildest talt… virkelig forvirrende! Men den er relevant for dig som vikar, som måske tager mange vagter på samme steder, igen og igen.

Reglen betyder i al sin enkelthed, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen, og vil blive beskattet af din kørselsgodtgørelse.

Dette står ikke i overenskomsten, men er en skatteregel, som SOS VIKAR A/S naturligvis også overholder.

Der er nogle særlige vilkår, som skal gøre sig gældende, før 60-dages reglen træder i kraft, og før den frafalder igen.

Træder i kraft på dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads (inden for de sidste 12 måneder). De 60 arbejdsdage på samme arbejdsplads behøver ikke at have været i træk, men kan sagtens have været afbrudt af vagter på andre arbejdspladser. Det er 12-måneders perioden der er afgørende for, om du rammes af 60-dages reglen.

Frafalder når du har arbejdet 60 dage på andre arbejdspladser. Arbejdsdage hvor du ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til eller fra den givne arbejdsplads, vil stadig blive talt med. Det betyder, at hvis du er ramt af 60-dages reglen, og tager 4 vagter et andet sted, og så lige snupper en enkelt vagt på den givne arbejdsplads, så er det igen 60 dage fra denne dag. For at kunne få kørselsgodtgørelse gennem SOS VIKAR A/S til og fra den givne arbejdsplads, må du altså slet ikke tage vagter på denne arbejdsplads, hvor du er ramt af 60-dages reglen, før du har arbejdet uafbrudt 60 gange ved én eller flere andre arbejdspladser.

For yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til 60-dages reglen eller hvordan du indberetter kørslen til SKAT, så henviser vi til SKATs selvbetjening på www.skat.dk eller tlf. 72 22 28 81 (direkte nummer vedr. kørselsgodtgørelse).

Har du spørgsmål til kørselsgodtgørelsen, og hvorvidt du er berettiget til det, tjenestekørsel eller andet, kan du altid kontakte SOS VIKAR A/S på mail sos@sosvikar.dk eller tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration).

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten, anbefaler vi at du ringer direkte til FOA, da de er de egentlige eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser.

FOA kan kontaktes på tlf. 46 97 26 26 eller mail foa@foa.dk. 

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk. 

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution. 

DSR: Sygeplejersker og sygeplejestuderende

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Sygeplejerske

Sygeplejerske

Anciennitet A
(under 6 år)

Anciennitet B
(over 6 år)

Grundløn

245,21

245,21

Erfaringstillæg

0,00

10,26

Aften/nat-tillæg

61,30

63,87

Fredag aften-tillæg

122,61

127,74

Weekendtillæg dagvagt

122,61

127,74

Weekendtillæg aften/nat

183,91

191,60

Helligdagstillæg dagvagt

245,21

255,47

Helligdagstillæg aften/nat

306,51

391,34

Ansvarshavende tillæg

9,87

9,87

Uniformstillæg

3,23

3,23

Løn: Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende

Anciennitet A

Grundløn

180,43

Aften/nat-tillæg

45,11

Fredag aften-tillæg

90,22

Weekendtillæg dagvagt

90,22

Weekendtillæg aften/nat

135,32

Helligdagstillæg dagvagt

180,43

Helligdagstillæg aften/nat

225,54

Uniformstillæg

3,23

Helligdagsbetaling

Helligdage der falder på en hverdag eller en lørdag, udløser altid helligdagstillæg.  

Følgende dage er altid helligdage;
Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfart og 2. Pinsedag, da disse altid falder på hverdage. Du kan derfor altid være sikker på at modtage helligdagsbetaling for vagter på disse dage. 

Grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) eller nytårsdag (1. januar) udløser altså kun helligdagsbetaling hvis de falder på en hverdag eller en lørdag. Falder de på en søndag, giver de weekendbetaling. 

Helligdage som IKKE udløser helligdagsbetaling;
Det er alle helligdage som falder på en søndag. Det er bl.a. Påskedag og Pinsedag. Hvis Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag eller nytårsdag falder på en søndag, vil disse give weekendbetaling og altså IKKE helligdagsbetaling. 

1. maj udløser ikke helligdagsbetaling, da overenskomsten har bestemt at denne ikke anses som værende en helligdag. Den udløser dog weekendbetaling!

Palmesøndag og pinselørdag anses ikke som værende helligdage og udløser derfor aldrig helligdagsbetaling. Dette er også fastsat af overenskomsten. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Når vi taler om dagvagter, aftenvagter eller nattevagter, så er det faktisk de forskellige typer vagtlag vi taler om. Der findes altså 3 vagtlag, som også definerer, hvornår du er berettiget til de forskellige tillæg . 

Dagvagten starter klokken 07.00 og slutter klokken 15.00.
– Her får du din normale grundløn.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg dagvagt.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg dagvagt. 

Aftenvagten starter klokken 15.00 og slutter klokken 23.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Nattevagten starter kl. 23.00 og slutter klokken 07.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Pension

Som sygeplejerske tilknyttet SOS VIKAR A/S er det overenskomstbestemt, at pensionsbidrag indbetales til PKA (Pensionskassernes Administration). 

Sygeplejestuderende er ikke berettiget til pension i henhold til overenskomsten. 

Dit pensionsbidrag er opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PKA. 

SOS VIKAR A/S bidrager med 8 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.
Du bidrager selv med 1 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.

Dette i henhold til overenskomsten. 

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S optjener du, hvad der svarer til 12,5 % af din løn til feriepenge. 

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde. 

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Hvis der er diverse tillæg på vagten, optjener du 12,5 % af den fulde bruttoløn (altså før skat). 

Kørselsgodtgørelse

I overenskomsten står der, at du som vikar får ydet skattefri kørselsgodtgørelse fra egen bopælsadresse til arbejdsstedet tur/retur – der trækkes dog 30 kilometer fra. Lige så vel som hvis du var fastansat et sted, betaler du også de første kilometer selv. Her er det fastsat til 24 km. 

OBS! Overenskomsten skriver også, at der kun ydes skattefri kørselsgodtgørelse for max. 100 km. i alt. Altså at du max. får udbetalt for 100 km. 

– Taksten pr. kilometer er fastsat efter skatterådets takster. I 2023 er den på 3,73 kr. pr. km.
– Kørslen beregnes ud fra den korteste afstand mellem bopæl og arbejdssted.
– Kørselsgodtgørelsen udbetales KUN for kørsel i egen bil og KUN inden for Danmarks grænser. 

HVIS du har langt til arbejdet (det sker at vi tilbyder vagter, som ligger langt væk), og dermed har længere til og fra arbejde, end hvad SOS VIKAR A/S kan udbetale, har du mulighed for selv at indberette kørselsgodtgørelsen til SKAT. 

60-dages reglen
Denne regel er mildest talt… virkelig forvirrende! Men den er relevant for dig som vikar, som måske tager mange vagter på samme sted, igen og igen. 

Reglen betyder i al sin enkelthed, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen, og vil blive beskattet af din kørselsgodtgørelse. 

Dette står ikke i overenskomsten, men er en skatteregel, som SOS VIKAR A/S naturligvis også overholder. 

Der er nogle særlige vilkår, som skal gøre sig gældende, før 60-dages reglen træder i kraft, og før den frafalder igen. 

Træder i kraft på dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads (inden for de sidste 12 måneder). De 60 arbejdsdage på samme arbejdsplads behøver ikke at have været i træk, men kan sagtens have været afbrudt af vagter på andre arbejdspladser. Det er 12-måneders perioden der er afgørende for, om du rammes af 60-dages reglen.  

Frafalder når du har arbejdet 60 dage på andre arbejdspladser. Arbejdsdage hvor du ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til eller fra den givne arbejdsplads, vil stadig blive talt med. Det betyder, at hvis du er ramt af 60-dages reglen, og tager 4 vagter et andet sted, og så lige snupper en enkelt vagt på den givne arbejdsplads, så er det igen 60 dage fra denne dag. For at kunne få kørselsgodtgørelse gennem SOS VIKAR A/S til og fra den givne arbejdsplads, må du altså slet ikke tage vagter på denne arbejdsplads, hvor du er ramt af 60-dages reglen, før du har arbejdet uafbrudt 60 gange ved én eller flere andre arbejdspladser. 

For yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til 60-dages reglen eller hvordan du indberetter kørslen til SKAT, så henviser vi til SKATs selvbetjening på www.skat.dk eller tlf. 72 22 28 81 (direkte nummer vedr. kørselsgodtgørelse).

Har du spørgsmål til kørselsgodtgørelsen, og hvorvidt du er berettiget til det, tjenestekørsel eller andet, kan du altid kontakte SOS VIKAR A/S på mail sos@sosvikar.dk eller tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration). 

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten anbefaler, vi at du ringer direkte til Dansk Sygeplejeråd, da de er eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser.

DSR kan kontaktes på tlf. 33 15 15 55 eller mail dsr@dsr.dk. 

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk. 

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution. 

DSR: Sygeplejersker og sygeplejestuderende

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Sygeplejerske

Sygeplejerske

Anciennitet A
(under 6 år)

Grundløn

245,21

Erfaringstillæg

0,00

Aften/nat-tillæg

61,30

Fredag aften-tillæg

122,61

Weekendtillæg dagvagt

122,61

Weekendtillæg aften/nat

183,91

Helligdagstillæg dagvagt

245,21

Helligdagstillæg aften/nat

306,51

Ansvarshavende tillæg

9,87

Uniformstillæg

3,23

Sygeplejerske

Anciennitet B
(over 6 år)

Grundløn

245,21

Erfaringstillæg

10,26

Aften/nat-tillæg

63,87

Fredag aften-tillæg

127,74

Weekendtillæg dagvagt

127,74

Weekendtillæg aften/nat

191,60

Helligdagstillæg dagvagt

255,47

Helligdagstillæg aften/nat

319,34

Ansvarshavende tillæg

9,87

Uniformstillæg

3,23

Løn: Sygeplejestuderende

Sygeplejestuderende

Anciennitet A

Grundløn

180,43

Aften/nat-tillæg

45,11

Fredag aften-tillæg

90,22

Weekendtillæg dagvagt

90,22

Weekendtillæg aften/nat

135,32

Helligdagstillæg dagvagt

180,43

Helligdagstillæg aften/nat

225,54

Uniformstillæg

3,23

Helligdagsbetaling

Helligdage der falder på en hverdag eller en lørdag, udløser altid helligdagstillæg.  

Følgende dage er altid helligdage;
Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi Himmelfart og 2. Pinsedag, da disse altid falder på hverdage. Du kan derfor altid være sikker på at modtage helligdagsbetaling for vagter på disse dage. 

Grundlovsdag (5. juni), juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) eller nytårsdag (1. januar) udløser altså kun helligdagsbetaling hvis de falder på en hverdag eller en lørdag. Falder de på en søndag, giver de weekendbetaling. 

Helligdage som IKKE udløser helligdagsbetaling;
Det er alle helligdage som falder på en søndag. Det er bl.a. Påskedag og Pinsedag. Hvis Grundlovsdag, juleaftensdag, 1. juledag, 2. juledag, nytårsaftensdag eller nytårsdag falder på en søndag, vil disse give weekendbetaling og altså IKKE helligdagsbetaling. 

1. maj udløser ikke helligdagsbetaling, da overenskomsten har bestemt at denne ikke anses som værende en helligdag. Den udløser dog weekendbetaling!

Palmesøndag og pinselørdag anses ikke som værende helligdage og udløser derfor aldrig helligdagsbetaling. Dette er også fastsat af overenskomsten. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Når vi taler om dagvagter, aftenvagter eller nattevagter, så er det faktisk de forskellige typer vagtlag vi taler om. Der findes altså 3 vagtlag, som også definerer hvornår du er berettiget til de forskellige tillæg . 

Dagvagten starter klokken 07.00 og slutter klokken 15.00.
– Her får du din normale grundløn.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg dagvagt.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg dagvagt. 

Aftenvagten starter klokken 15.00 og slutter klokken 23.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kun inden for helligdøgnets 24 timer. 

Nattevagten starter kl. 23.00 og slutter klokken 07.00.
– Her får du din normale grundløn + aften/nat tillæg.
– I weekenden får du din normale grundløn + weekendtillæg aften/nat.
– På helligdage får du din normale grundløn + helligdagstillæg aften/nat, men kunden inden for helligdøgnets 24 timer. 

Pension

Som sygeplejerske tilknyttet SOS VIKAR A/S, er det overenskomstbestemt at pensionsbidrag indbetales til PKA (Pensionskassernes Administration).

Sygeplejestuderende er ikke berettiget til pension i henhold til overenskomsten.

Dit pensionsbidrag er egentlig opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PKA.

SOS VIKAR A/S bidrager med 8 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.
Du bidrager selv med 1 % af din grundløn pr. 1. juni 2023.

Dette i henhold til overenskomsten.

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S, optjener du, hvad der svarer til, 12,5 % af din løn til feriepenge. 

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde. 

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Hvis der er diverse tillæg på vagten, optjener du 12,5 % af den fulde bruttoløn (altså før skat). 

Kørselsgodtgørelse

I overenskomsten står der, at du som vikar får ydet skattefri kørselsgodtgørelse fra egen bopælsadresse til arbejdsstedet tur/retur – der trækkes dog 30 kilometer fra. Lige så vel, som hvis du var fastansat et sted, betaler du også de første kilometer selv. Her er det fastsat til 30 km.

OBS! Overenskomsten skriver også, at der kun ydes skattefri kørselsgodtgørelse for max. 100 km. i alt. Altså at du max. får udbetalt for 100 km.

– Taksten pr. kilometer er fastsat efter skatterådets takster. I 2023 er den på 3,73 kr. pr. km.
– Kørslen beregnes ud fra den korteste afstand mellem bopæl og arbejdssted.
– Kørselsgodtgørelsen udbetales KUN for kørsel i egen bil og KUN inden for Danmarks grænser.

HVIS nu at du har langt til arbejdet (det sker at vi tilbyder vagter, som ligger langt væk), og dermed har længere til og fra arbejde, end hvad SOS VIKAR A/S kan udbetale, har du mulighed for selv at indberette kørselsgodtgørelsen til SKAT.

60-dages reglen
Denne regel er mildest talt… virkelig forvirrende! Men den er relevant for dig som vikar, som måske tager mange vagter på samme steder, igen og igen.

Reglen betyder i al sin enkelthed, at du kan få skattefri kørselsgodtgørelse for 60 arbejdsdage til og fra samme arbejdssted. På dag 61 bliver du ramt af 60-dages reglen, og vil blive beskattet af din kørselsgodtgørelse.

Dette står ikke i overenskomsten, men er en skatteregel, som SOS VIKAR A/S naturligvis også overholder.

Der er nogle særlige vilkår, som skal gøre sig gældende, før 60-dages reglen træder i kraft, og før den frafalder igen.

Træder i kraft på dag 61 med kørsel til samme arbejdsplads (inden for de sidste 12 måneder). De 60 arbejdsdage på samme arbejdsplads behøver ikke at have været i træk, men kan sagtens have været afbrudt af vagter på andre arbejdspladser. Det er 12-måneders perioden der er afgørende for, om du rammes af 60-dages reglen.

Frafalder når du har arbejdet 60 dage på andre arbejdspladser. Arbejdsdage hvor du ikke har fået skattefri kørselsgodtgørelse til eller fra den givne arbejdsplads, vil stadig blive talt med. Det betyder, at hvis du er ramt af 60-dages reglen, og tager 4 vagter et andet sted, og så lige snupper en enkelt vagt på den givne arbejdsplads, så er det igen 60 dage fra denne dag. For at kunne få kørselsgodtgørelse gennem SOS VIKAR A/S til og fra den givne arbejdsplads, må du altså slet ikke tage vagter på denne arbejdsplads, hvor du er ramt af 60-dages reglen, før du har arbejdet uafbrudt 60 gange ved én eller flere andre arbejdspladser.

For yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål til 60-dages reglen eller hvordan du indberetter kørslen til SKAT, så henviser vi til SKATs selvbetjening på www.skat.dk eller tlf. 72 22 28 81 (direkte nummer vedr. kørselsgodtgørelse).

Har du spørgsmål til kørselsgodtgørelsen, og hvorvidt du er berettiget til det, tjenestekørsel eller andet, kan du altid kontakte SOS VIKAR A/S på mail sos@sosvikar.dk eller tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration).

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten, anbefaler vi at du ringer direkte til Dansk Sygeplejeråd, da de er de egentlige eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser.

DSR kan kontaktes på tlf. 33 15 15 55 eller mail dsr@dsr.dk. 

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk. 

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution. 

SL & BUPL: Socialpædagoger

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Socialpædagoger

Socialpædagoger

Indtil 5 års
erfaring

5 til 10 års
erfaring

Over 10 års
erfaring

Grundløn

217,18

225,85

234,92

Hverdagstillæg
(kl. 17-06)

32,88

32,88

32,88

Lørdagstillæg
(kl. 11-24)

38,72

38,72

38,72

Søndagstillæg
(hele døgnet)

92,98

92,98

92,98

Helligdagstillæg
(hele døgnet)

92,98

92,98

92,98

Helligdagsbetaling

Det kan være lidt svært at finde ud af hvilke dage der udløser helligdagsbetaling. Derfor beskriver vi herunder hvilke dage der giver helligdagstillæg, og hvilke der ikke gør. 

Skærtorsdag, Langfredag, 2., påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag udløser altid helligdagsbetaling. 

Fordi helligdagstillægget udgør det samme antal kroner og øre som ved søndagstillæg, vil alle helligdage udløse det samme tillæg, uanset hvilken dag de falder på. Det er især relevant for helligdage som juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) og nytårsdag (1. januar), som alle kan falde på forskellige dage fra år til år.  

Hvis der ydes helligdagstillæg, overskriver dette de almindelige tillæg. Man får altså ikke begge dele både weekendtillæg + helligdagstillæg. Tillægget ydes for alle døgnets 24 timer. 

1. maj og Grundlovsdag er ikke helligdage jf. overenskomsten, og udløser derfor ikke helligdagsbetaling. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Vagtlagene kan være lidt drilske for en socialpædagog, da de er forskellige fra hverdage til lørdage og søndage. Derfor har vi lavet nedenstående oversigt, der viser de forskellige vagtlag:

Hverdagsvagten starter på mandage-fredage kl. 06.00 og slutter mandage-fredage kl. 17.00.
– Her får du din grundløn. 

Aften/nattevagten på hverdage starter mandage-fredage kl. 17.00 og slutter mandage-fredage kl. 06.00.
– Her får du din grundløn + hverdagstillæg.
– Fredag nat yder altså dette tillæg til lørdag morgen kl. 06.00.

Lørdagsvagten starter lørdag kl. 11.00 og slutter lørdag kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + lørdagstillæg.
– Mellem klokken 06.00 og 11.00 får du din grundløn.

Søndagsvagten starter søndag kl. 00.00 og slutter søndag kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + søndagstillæg. 

Helligdagsvagten starter på helligdagen kl. 00.00 og slutter på helligdagen kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + helligdagstillæg.

Pension

Som socialpædagog tilknyttet SOS VIKAR A/S er det overenskomstbestemt, at pensionsbidrag indbetales til PKA (Pensionskassernes Administration). 

Socialpædagoger der ikke er fyldt 20 år, er ikke berettiget til pension i henhold til overenskomsten.  

Dit pensionsbidrag er opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PKA.  

SOS VIKAR A/S bidrager med 8,10 % af din fulde løn inkl. tillæg pr. 1. juli 2023.  

Du bidrager selv med 1 % af din fulde løn inkl. tillæg pr. 1. juli 2023. 

Dette i henhold til overenskomsten.  

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S optjener du, hvad der svarer til 12,5 % af din løn til feriepenge.  

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde.  

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Hvis der er diverse tillæg på vagten, optjener du 12,5 % af den fulde bruttoløn (altså før skat).

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse indgår ikke i SLs overenskomst. Det er derfor dit eget ansvar at få indberettet dit befordringsfradrag direkte til SKAT. 

Kørselsgodtgørelse (befordringsfradraget) er den kørsel du har mellem din egen bopælsadresse og kunderne hvor du udfører dit arbejde, når du er på vagt igennem SOS VIKAR A/S. Du kan få fradrag hvis du har mere end 24 km. til og fra arbejde (altså mere end 12 km. hver vej). Alle transportmidler giver fradrag, hvad end du kører bil, cykler, tager tog, bus eller kører sammen med andre. 

På din forskudsopgørelse, skal du derfor angive alle de datoer du er på vagt samt hvilke adresser du møder op på, og hvor langt der er frem og tilbage. 

Alle skatteregler for befordring er naturligvis gældende. 

Læs mere om befordringsfradraget eller kontakt SKAT på tlf. 72 22 28 28 (direkte nummer til henvendelser vedr. fradrag) hvis du måtte have spørgsmål. 

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten anbefaler, vi at du ringer direkte til dit fagforbund (typisk SL eller BUPL), da de er eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser. 

SL kan kontaktes på tlf. 72 48 60 00 eller sl@sl.dk. 

BUPL kan kontaktes på tlf. 35 46 50 00 eller mail bupl@bupl.dk.  

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk.  

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution.  

SL & BUPL: Socialpædagoger

Overenskomstens takster er gældende i perioden 1. marts 2023 til og med 29. februar 2024. Herefter vil der ske en regulering for det kommende år.

Løn: Socialpædagoger

Socialpædagoger

Indtil 5 års
erfaring

Grundløn

217,18

Hverdagstillæg
(kl. 17-06)

32,88

Lørdagstillæg
(kl. 11-24)

38,72

Søndagstillæg
(hele døgnet)

92,98

Helligdagstillæg
(hele døgnet)

92,98

 

Socialpædagoger

5 til 10 års
erfaring

Grundløn

225,85

Hverdagstillæg
(kl. 17-06)

32,88

Lørdagstillæg
(kl. 11-24)

38,72

Søndagstillæg
(hele døgnet)

92,98

Helligdagstillæg
(hele døgnet)

92,98

 

Socialpædagoger

Over 10 års
erfaring

Grundløn

234,92

Hverdagstillæg
(kl. 17-06)

32,88

Lørdagstillæg
(kl. 11-24)

38,72

Søndagstillæg
(hele døgnet)

92,98

Helligdagstillæg
(hele døgnet)

92,98

Helligdagsbetaling

Det kan være lidt svært at finde ud af hvilke dage der udløser helligdagsbetaling. Derfor beskriver vi herunder hvilke dage der giver helligdagstillæg, og hvilke der ikke gør. 

Skærtorsdag, Langfredag, 2., påskedag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag udløser altid helligdagsbetaling. 

Fordi helligdagstillægget udgør det samme antal kroner og øre som ved søndagstillæg, vil alle helligdage udløse det samme tillæg, uanset hvilken dag de falder på. Det er især relevant for helligdage som juleaftensdag (24. december), 1. juledag (25. december), 2. juledag (26. december), nytårsaftensdag (31. december) og nytårsdag (1. januar), som alle kan falde på forskellige dage fra år til år.  

Hvis der ydes helligdagstillæg, overskriver dette de almindelige tillæg. Man får altså ikke begge dele både weekendtillæg + helligdagstillæg. Tillægget ydes for alle døgnets 24 timer. 

1. maj og Grundlovsdag er ikke helligdage jf. overenskomsten, og udløser derfor ikke helligdagsbetaling. 

Lønudbetaling

Du kan som vikar (på dit personlige login) selv vælge om du ønsker løn hver uge eller hver anden uge.

Ved lønudbetaling hver uge går optjeningsperioden fra mandag til og med søndag, og der er udbetaling efterfølgende torsdag.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter hver mandag kl. 10:00 for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Ved lønudbetaling hver anden uge går optjeningsperioden fra mandag i lige uger til og med søndag i ulige uger, og der er udbetaling torsdag i lige uge.
Det betyder, at du senest skal have godkendt dine vagter mandag kl. 10:00 i lige uger for at få dem med til lønudbetaling. Hvis ikke dette er gjort, vil de først blive udbetalt ved den næste lønudbetaling.

Vagtlag

Vagtlagene kan være lidt drilske for en socialpædagog, da de er forskellige fra hverdage til lørdage og søndage. Derfor har vi lavet nedenstående oversigt, der viser de forskellige vagtlag:

Hverdagsvagten starter på mandage-fredage kl. 06.00 og slutter mandage-fredage kl. 17.00.
– Her får du din grundløn. 

Aften/nattevagten på hverdage starter mandage-fredage kl. 17.00 og slutter mandage-fredage kl. 06.00.
– Her får du din grundløn + hverdagstillæg.
– Fredag nat yder altså dette tillæg til lørdag morgen kl. 06.00.

Lørdagsvagten starter lørdag kl. 11.00 og slutter lørdag kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + lørdagstillæg.
– Mellem klokken 06.00 og 11.00 får du din grundløn.

Søndagsvagten starter søndag kl. 00.00 og slutter søndag kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + søndagstillæg. 

Helligdagsvagten starter på helligdagen kl. 00.00 og slutter på helligdagen kl. 24.00.
– Her får du din grundløn + helligdagstillæg.

Pension

Som socialpædagog tilknyttet SOS VIKAR A/S, er det overenskomstbestemt at pensionsbidrag indbetales til PKA (Pensionskassernes Administration). 

Socialpædagoger der ikke er fyldt 20 år, er ikke berettiget til pension i henhold til overenskomsten.  

Dit pensionsbidrag er egentlig opdelt i to dele, da SOS VIKAR A/S som arbejdsgiver yder et bidrag, mens du ligeledes selv yder et bidrag til pensionen. Det bliver indbetalt samlet til PKA.  

SOS VIKAR A/S bidrager med 8,10 % af din fulde løn inkl. tillæg pr. 1. juli 2023.  

Du bidrager selv med 1 % af din fulde løn inkl. tillæg pr. 1. juli 2023. 

Dette i henhold til overenskomsten.  

Feriepenge

Som timelønnet vikar i SOS VIKAR A/S, optjener du, hvad der svarer til, 12,5 % af din løn til feriepenge.  

Der er altså nogle andre regler gældende for dig som timelønnet vikar, end for de fastansatte. Du optjener IKKE automatisk 2,04 feriedage om måneden, som de fastansatte gør. Det antal feriedage du optjener, vil afhænge af antallet af vagter du tager samt vagternes længde.  

Har du en 8 timers vagt, vil du optjene 12,5 % af dén løn til feriepenge.

Hvis der er diverse tillæg på vagten, optjener du 12,5 % af den fulde bruttoløn (altså før skat).

Kørselsgodtgørelse

Kørselsgodtgørelse indgår ikke i SLs overenskomst. Det er derfor dit eget ansvar at få indberettet dit befordringsfradrag direkte til SKAT. 

Kørselsgodtgørelse (befordringsfradraget) er den kørsel du har mellem din egen bopælsadresse og kunderne hvor du udfører dit arbejde, når du er på vagt igennem SOS VIKAR A/S. Du kan få fradrag hvis du har mere end 24 km. til og fra arbejde (altså mere end 12 km. hver vej). Alle transportmidler giver fradrag, hvad end du kører bil, cykler, tager tog, bus eller kører sammen med andre. 

På din forskudsopgørelse, skal du derfor angive alle de datoer du er på vagt samt hvilke adresser du møder op på, og hvor langt der er frem og tilbage. 

Alle skatteregler for befordring er naturligvis gældende. 

Læs mere om befordringsfradraget eller kontakt SKAT på tlf. 72 22 28 28 (direkte nummer til henvendelser vedr. fradrag) hvis du måtte have spørgsmål. 

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål til overenskomsten, anbefaler vi at du ringer direkte til dit fagforbund (typisk SL eller BUPL), da de er de egentlige eksperter på området og har uddannet personale, til at besvare disse henvendelser. 

SL kan kontaktes på tlf. 72 48 60 00 eller sl@sl.dk. 

BUPL kan kontaktes på tlf. 35 46 50 00 eller mail bupl@bupl.dk.  

Har du generelle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte SOS VIKAR A/S på tlf. 55 77 82 08 (tryk 2 for Administration) eller mail sos@sosvikar.dk.  

Og hvis du er i tvivl om hvem af os du skal ringe til, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os først. Så hjælper vi dig på bedste vis, eller henviser dig videre til rette institution.  

Kontakt

SOS Vikar

Tlf.: +45 55 77 82 08 (Tryk 1 for Booking eller 2 for Administration)

Mail: sos@sosvikar.dk
Timesedler og tjenestekilometerskemaer sendes til mailen timesedler@sosvikar.dk

SKAT

www.skat.dk finder du alverdens oplysninger der vedrører dine skatteoplysninger- og forhold. Du kan læse om regler, finde vejledninger, gode råd og meget mere. OBS! Du skal bruge dit NemID hvis du skal logge ind på hjemmesiden, men kan godt fremfinde generel information uden login.

Du kan kontakte SKAT vedrørende personlige skatteforhold på tlf. 72 22 28 28

Borger.dk

Du kan kontakte borger.dk på følgende måder:

Tlf: 70 10 18 81 (kontaktcenter, som kan hjælpe dig videre til dit specifikke behov)
Hjemmeside: www.borger.dk

Det er bl.a. herinde du bestiller din straffeattest, dine feriepenge og meget andet.

DSR

Dansk Sygeplejeråd
Tlf.: +45 33 15 15 55
Mail: dsr@dsr.dk
Web: www.dsr.dk 

FOA

Fag Og Arbejde
Tlf.: +45 46 97 26 26
Mail: foa@foa.dk
Web: www.foa.dk 

Socialpædagogernes forbund

Vi anbefaler at kontakte dit eget fagforbund. I overenskomsten har SL og BUPL deltaget i forhandlingerne. Derfor er disse listet herunder. 

SL

Socialpædagogernes Landsforbund
Tlf.: +45 72 48 60 00
Mail: sl@sl.dk
Web: www.sl.dk 

BUPL

Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund
Tlf.: +45 35 46 50 00
Mail: bupl@bupl.dk
Web: www.bupl.dk